Phục hình răng tháo lắp
Các loại hàm giả tháo lắp
CÁC LOẠI HÀM GIẢ THÁO LẮP Phục hình tháo lắp(PHTL)như tên gọi là loại hàm giả tháo ra,gắn vào để chải rửa vệ sinh hàng ngày. Ưu điểm: -chi phí thấp,dễ vệ sinh,thực hiện nhanh,đơn giản,không phải can thiệp trên răng còn lại(mài răng)như phục hình cố định(PHCĐ).....
xem tiếp
Hàm giả tháo lắp
Phục hình tháo lắp: -Hàm răng giả tháo lắp: là một phương tiện để thay thế các răng đã mất. -Hàm giả: là loại phục hình răng giả tựa trên các răng thật còn lại đồng thời tựa trên xương hàm. ....
xem tiếp