Tẩy trắng tại phòng nha

Với hệ thống Opalescence Xtra.

1-Là hệ thống tẩy trắng nhanh trong 1h nhưng không sử dụng đèn hoạt hóa.

 

\"\"

Kỹ thuật này có thể sử dụng phối hợp với tẩy trắng tại nhà với khay cá nhân.

\"\"\"\"\"\"

2-Sử dụng đèn hoạt hóa:

Hiện nay trên thế giới có các loại năng lượng đèn tẩy trắng răng sau:

HALOGEN

PLASMA

LASER-LED

LASER

Các loại đèn khác nhau ở mức năng lượng thấp-cao, độ xuyên thấu của các loại tia, thời gian chiếu đèn, nhiệt độ. 

Thời gian điều trị cho một lần tẩy trắng tại ghế nha trung bình 30 phút - 90 phút, tùy hệ thống tẩy trắng răng, loại thuốc, đèn sử dụng. 

\"\"