Implant là gì?

Sau khi Implant được đặt vào vùng mất răng, Xương sẽ tự bám vào quanh thân Implant giúp nó dính chặt vào xương hàm giống như một răng thật. Implant được thiết kế để nâng đỡ cho một răng sứ bên trên hoặc nâng đỡ cho 1 cầu răng hay giúp cố định hàm giả toàn hàm vào xương hàm.