Khái niệm về Implant

1-Implant là gi?

So sánh răng thật và Implant:

Răng thật bao gồm chân răng (chôn vào xương hàm) và thân răng (phần răng thấy được trên nướu). 

Răng Cấy Ghép là một trụ nhỏ bằng titanium được đặt vào xương hàm. Trụ titanium dính chặt vào xương, đóng vai trò như một chân răng, trên đó gắn một mão răng bằng sứ giống như răng thật. Răng Cấy Ghép hoàn toàn phù hợp với sinh lý tự nhiên, không gây hại cho cơ thể.

2-Phân loại:có nhiều loại Implant,khác nhau về hình dạng,kích thước,vật liệu và đặc tính bề mặt.

Có 3 loại Implant "hiện đại" đã được sử dụng:

 -Implant dưới màng xương(subperiosteal)

 -Implant xuyên xương(transosseous)

 -Implant trong xương(endosseous):có 2 loại 

   +dạng tấm(blade)

   +dạng mô phỏng chân răng(root-form) gồm 

     *Tripode

     *Dạng chân răng

Ngày nay có 3 loại Implant trong xương dạng chân răng đang được sử dụng phổ biến:dạng trụ(cylinder root form),dạng vít(screw),dạng kết hợp.

3-Ứng dụng Impant trong NHA KHOA:

Trong nha khoa phục hồi:

-phục hồi răng đơn lẻ

-phục hồi nhiều răng:

  +lưu giữ hàm giả tháo lắp

  +lưu giữ răng giả cố định

Trong chỉnh hình:neo chặn

Trong tái tạo và phục hình hàm mặt

*Ứng dụng trong nha khoa phục hồi hiện dùng là:Implant trong xương dạng chân răng,gồm có 2 loại:  

    a-Implant 1 khối (one-pice):

      *Có phần cùi mang phục hình gắn liền với thân

      *Chỉ áp dụng qui trình 1 lần phẩu thuật(phẩu thuật 1 giai đoạn)có lật vạt hoặc không lật vạt

b-Implant 2 khối (two-pice) gồm:

     *Thân Implant(Implant body) được đặt trong xương.

     *Phần mang phục hình(tức là cùi Implant còn gọi là Abument):nối từ thân Implant,qua niêm mạc để nâng đỡ và giữ phục hình.