Nhổ răng
Nhổ răng khi nào?
Khi nào cần nhổ răng? 1-Chỉ định: * Sâu răng: Khi sâu răng đã quá trầm trọng, không thể trám hay điều trị nội nha(chữa tủy) được nữa thì cần phải nhổ.....
xem tiếp