Phân loại bệnh viêm nha chu

PHÂN LOẠI BỆNH VIÊM NHA CHU

*Chưa có thể xác định ranh giới 1 cách rõ rệt giữa  các bệnh này.

*Việc chẩn đoán phân biệt giữa các bệnh viêm nướu,viêm nha chu đưa đến kế hoạch điều trị rất khác nhau.

*Việc thực hiện các loại phục hình răng giả cũng cần có sự lựa chọn các loại vật liệu và các cách khác nhau thích ứng với từng loại bệnh lý.

*Kế hoạch điều trị nha chu duy trì cũng thay đổi khác nhau.

*Đối với các yếu tố di truyền ảnh hưởng đến tiên lượng bệnh tốt,xấu,kém…

Sơ lược các loại bệnh viêm nha chu

1-Viêm nha chu mãn tính ở người lớn (PCA):

-Bệnh ở người lớn trên 35 tuổi.

-Nam/nữ mắc bệnh ngang nhau.

-Có sự hiện diện của mảng bám và vôi răng.

-Có những yếu tố kích thích tại chổ như:răng sâu không trám,amalgam dư thừa,mão có đường hoàn tất không khít khao.

-Không có rối loạn miễn dịch.

-Nguyên nhân di truyền chưa rõ.

2-Viêm nha chu bắt đầu sớm (PDP):

Có 2 loại:viêm nha chu tiến triển nhanh loại A

               Viêm nha chu tiến triển nhanh loại B

 a-Viêm nha chu tiến triển nhanh loại A (PPRA)

 -Tuổi bệnh nhân từ 14-26

 -2-3 nữ/1 nam

 -Sang thương toàn thể

 -Ít mảng bám và vôi răng

 -Chưa rõ ảnh hưởng đến bệnh sâu răng,nếu có thường rất nặng

 -Giảm hóa hướng động các bạch cầu trung tính

 -Nguyên nhân di truyền

 -Có thể có nguyên nhân tổng quát

 b-Viêm nha chu tiến triển nhanh loại B (PPRB)

 -Tuổi bệnh nhân thường 26-35

 -Nam nữ mắc bệnh ngang nhau

 -Sang thương toàn thể

 -Nhiều mảng bám và vôi răng

 -Chưa rõ ảnh hưởng đến bệnh sâu răng

 -Hóa hướng động của bạch cầu trung tính bình thường hoặc giảm

 -Chưa rõ nguyên nhân di truyền hay không

 -Có thể có nguyên nhân tổng quát

3-Viêm nha chu thanh niên (PJ)

Có 2 loại:viêm nha chu thanh niên dạng khu trú (PJL)

               Viêm nha chu sau tuổi thanh niên (PPJ)

 a-Viêm nha chu PJL:

  -Tuổi bệnh nhân 12-26

  -Nữ/nam=3/1

  -Sang thương khu trú ở răng cối lớn thứ nhất và răng cửa

  -Ít mảng bám và vôi răng

  -Ít sâu răng

  -Giảm hóa hướng động bạch cầu trung tính

  -Có tính di truyền

  -Có thể kết hợp với bệnh tổng quát

 b-Viêm nha chu PPJ:

  -Tuổi bệnh nhân 26-35

  -Nữ/nam=3/1

  -Sang thương toàn thể

  -Mảng bám và vôi răng từ trung bình đến nhiều

  -Sâu răng chưa rõ

  -Tính chất di truyền chưa rõ

  -Có thể kết hợp với bệnh tổng quát

4-Viêm nha chu trước tuổi dậy thì (PPP)

 -Tuổi dưới 14

 -Nam/nữ ngang nhau

 -Sang thương khu trú và toàn thể

 -Ít mảng bám và vôi răng

 -Sâu răng ít

 -Giảm hóa hướng động PMN

 -Di truyền

 -Đối với dạng sang thương toàn thể có sự kết hợp bệnh toàn thân