Tẩy trắng tại phòng nha

Với hệ thống Opalescence Xtra.

 

2-Sử dụng đèn hoạt hóa:


HALOGEN

LASER-LED

Các loại đèn khác nhau ở mức năng lượng thấp-cao, độ xuyên thấu của các loại tia, thời gian chiếu đèn, nhiệt độ.